Verhuur

Er zijn verschillende ruimtes te huur binnen Nijlicht.

  • Begane grond: nog een klein gedeelte te huur, grotendeels verhuurd aan Bouwonderneming Benus Benus;
  • 1e verdieping: nog volledig te huur;
  • 2e verdieping: nog volledig te huur;
  • 3e verdieping: volledig verhuurd aan Groningen Seaports;
  • 4e verdieping: volledig verhuurd aan Loodswezen.

Bekijk hier de plattegronden voor meer informatie over de verschillende ruimtes.

 

Huidge huurders

 

Bouwonderneming Benus Benus

Bouwonderneming Gebroeders Benus BV levert in overleg met de opdrachtgever maatwerk. Het resultaat is een pand waarin u met plezier zult wonen en/of werken.

Bouwgarant en Woningborg
Bouwonderneming Gebroeders Benus BV verzorgt al meer dan 100 jaar voor haar klanten de realisatie van woningen, bedrijfspanden en projecten. Wij zijn BouwGarant-aannemer en eveneens aangesloten bij de Stichting Woningborg . Bouwonderneming Gebroeders Benus BV biedt u dan ook maximale zekerheid bij uw bouw of verbouw en heeft ruime ervaring op zijn werkterrein.

Werkgebied
Ons werkgebied beslaat de provincies Groningen en Drenthe en de kop van Overijssel. Waar nodig werken we nauw samen met vaste onderaannemers. We nemen onze klanten werk uit handen op het gebied van verbouw, nieuwbouw en onderhoud. Bouwonderneming Gebroeders Benus BV heeft alle expertise in huis om de wensen van de opdrachtgever te realiseren.

Werkwijze
Uw wensen zijn maatgevend. Wij vertalen daarom uw ideeën in een passend voorstel voor bouw of verbouw. Hierbij zijn een hoge kwaliteitsstandaard en een doordachte werkwijze vanzelfsprekend. Zo hanteren we korte communicatielijnen en zijn wij zeer betrokken bij onze klant en het project.

Vakmensen
Bouwonderneming Gebroeders Benus BV besteedt veel aandacht aan scholing. Onze ervaren werknemers volgen regelmatig cursussen of bijscholingen. Zo garanderen we brede en actuele vakkennis. Bovendien heeft iedere werknemer zijn eigen specialisatie. Als opdrachtgever heeft u dan ook altijd een vast aanspreekpunt. 


Groningen Seaports

Havens en terreinen
Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met Akzo Nobel en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als Engie, Norned, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent. En dat trekt weer energiegebruikers aan: Google bouwt het grootste data center van Europa in de Eemshaven.

Organisatie
Sinds de vorming van Groningen Seaports NV in 2013 kan de organisatie bedrijfsmatiger en slagvaardiger opereren en gerichter samenwerken met collega-organisaties. De overheids-NV bestaat uit een algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), een raad van Commissarissen (RvC) en een directeur/bestuurder/CEO. Per 1 september 2017 vervult Cas König deze functie. De CEO legt verantwoording af aan de RvC, die bestaat uit vijf leden. Daarnaast is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV. De GR wordt gevormd door de raden, staten en colleges van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond.


Loodswezen

Het Nederlands Loodswezen is dé organisatie die bijdraagt aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Onze voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van de meer dan 90.000 loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Hiervoor zijn we 24 uur per dag inzetbaar onder alle weersomstandigheden. Onze ervaring gaat al vierhonderd jaar terug. Vier eeuwen van historische momenten en tradities waar de Nederlandse scheepvaart rijk aan is.

De registerloods
Het loodsen van zeeschepen gebeurt door circa 450 registerloodsen. Zij vormen de spil tussen het schip en de verschillende organisaties in de haven, zoals VTS-operators (radarbegeleiding), sleepdiensten en vastmakers. De registerloods vervult een belangrijke rol in de communicatie met en tussen deze dienstverleners. Met zijn actuele kennis van getijden, stromingen, procedures, verkeersstromen, havens en ligplaatsen is hij de adviseur van een kapitein. Alle registerloodsen leveren 24 uur per dag een grote bijdrage aan het succes van de havens!

Enige partij
De taak die het Loodswezen vervult binnen de Nederlandse en Vlaamse zeehavens is onmisbaar. Zeker gezien de prominente positie die Nederland inneemt in de wereld van het internationale transport van goederen en de scheepvaartindustrie. De registerloodsen zijn, als zelfstandig professional, als enige bevoegd in Nederland om zeeschepen te loodsen. Dit ligt bij Loodsenwet vast. Het Nederlands Loodswezen staat daarom onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Op eigen benen
Sinds 1988 is het Loodswezen een zelfstandige organisatie en werken we vanuit twee disciplines: Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) en Nederlands Loodswezen BV (NLBV). In de afgelopen twintig jaar zijn we uitgegroeid naar een organisatie die inspeelt op marktontwikkelingen, luistert naar en adviezen uitbrengt aan belanghebbenden in de Nederlandse en Vlaamse zeehavens.

Nederlandse Loodsencorporatie
De NLC houdt zich op landelijk niveau bezig met het opleiden van toekomstige loodsen, het verzorgen van trainingen en opleidingen om de kennis van loodsen voortdurend up-to-date te houden en het garanderen van een professionele uitvoering van het loodswerk. De NLC stelt verordeningen vast en adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu over de Loodsenwet om te waarborgen dat havens vlot en veilig toegankelijk zijn.

Regio
Omdat geen haven hetzelfde is, werken we vanuit vier regio’s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Registerloodsen werken voornamelijk vanuit één regio en kennen daarom de havens - hun werkgebied - door en door. Hiermee zorgen ze ervoor dat we onze klanten altijd een optimale service verlenen en die kwaliteit bieden die ze van ons mogen verwachten.

Nederlands Loodswezen BV
NLBV is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De diensten bestaan uit het uitvoeren van administratieve taken en het vervoer van loodsen van en naar zeeschepen. Met 424 betrokken personeelsleden bieden we deze diensten aan. Dit doet NLBV vanuit het kantoor in Hoek van Holland en vanuit de regio´s.